In Memoriam

Tot ons leedwezen hebben wij afscheid moeten nemen van  onze erevoorzitter Cor van Kapel.

De laatste jaren ging zijn gezondheid zienderogen achteruit en enkele weken geleden moest hij opgenomen worden in een verzorgingstehuis alwaar hij  dinsdagmorgen 4 april jl. in alle rust op 87 jarige leeftijd van ons is heengegaan.

Jarenlang was hij achtereenvolgens secretaris en voorzitter van het Chr. Fanfarecorps IJsselmonde, hij was bestuurslid/voorzitter van de Chr. Bond van Muziekverenigingen in West-Nederland, CDA raadslid van de deelgemeente Rotterdam-IJsselmonde en oprichter , voorzitter en later erevoorzitter van de stichting “Vrienden van de Marinierskapel” .

Voor zijn vele verdiensten voor de samenleving op velerlei gebied werd hij op 18 april 1996 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tevens werd hem de Erasmusspeld van de stad Rotterdam toegekend voor zijn verdiensten op sociaal en cultureel gebied voor de Rotterdamse samenleving.

Op zaterdag 8 april werd in de Groene Tuinkerk te IJsselmonde een dankdienst voor zijn leven gehouden in het bijzijn van zijn vrouw Nel, de kinderen, de kleinkinderen en tal van vrienden en bekenden, met als thema ‘De Heer is mijn Herder’. In de afscheidstoespraak door een van de kinderen kwam tot uiting dat hij vooral een vader was met een luisterend oor en er altijd voor hen was. Voorganger in de dienst, Ds. Hermie Hummel, sprak van een Rotterdammer van wieg tot graf onder Gods hemel en op Gods aarde. Namens de stichting “Vrienden van de Marinierskapel” voerde de penningmeester Kees Tulp het woord die Cor typeerde met:  “De wereld is vol mensen maar zoals jij was er niet één”.  De dienst werd muzikaal opgeluisterd door onder meer het Chr. Fanfarecorps IJsselmonde. Middels een cd van de Marinierskapel werd hij op de tonen  van de ‘Cor van Kapelmars’ uitgeleide gedaan en vond de begrafenis plaats op de Hervormde Begraafplaats IJsselmonde met aansluitend een condoleance in het uitvaartcentrum De Palm.

Hij ruste in vrede en zijn nagedachtenis zij ons tot zegen.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *